Nowe ubezpieczenie strukturyzowane w Raiffeisen Polbank

Do 29 marca tego roku trwa subskrypcja na dwuletnie ubezpieczenie strukturyzowane „Smartfonowa Rewolucja”. Produkt zbudowany jest w oparciu o notowania 9 spółek zaangażowanych w produkcję smartfonów: HTC, Sony, Nokia, Apple, Samsung, Cisco, Ericsson, BlackBerry i Google.

„Smartfonowa Rewolucja” daje klientom możliwość osiągnięcia w okresie dwóch lat zwrotu z kapitału na poziomie do 22 procent, a jednocześnie zapewnia zabezpieczenie zainwestowanego w nią kapitału na poziomie 95 procent na zakończenie okresu ubezpieczenia. Do obliczenia finalnej premii dla klientów brana będzie pod uwagę wartość wyceny koszyka ww. spółek jedynie w dwóch dniach obserwacji – w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia, tj.10 kwietnia 2013 roku i w dniu jego zakończenia, tj. 7 kwietnia 2015 roku. Wahania notowań w trakcie trwania produktu nie nie wpływają na wysokość finalnie wypłacanej klientom premii.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w „Smartfonową Rewolucję”, to 5 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *