Ubezpieczenia Poradnik

Choć postęp, sam w sobie, nie jest niczym złym, jego skutkiem ubocznym wydaje się wzrost liczby czyhających na nas zagrożeń. Zgodne opinie zwykłych ludzi i naukowców są zresztą najlepszym dowodem na to, że przyspieszenie, z jakim mamy obecnie do czynienia, pociąga za sobą ryzyko, z istnienia którego jeszcze nie tak dawno nie zdawaliśmy sobie sprawy. Jeździmy coraz lepszymi samochodami, mieszkamy w domach, w których coraz więcej czynności wykonują za nas automaty, pracujemy w zakładach, w których nasze obowiązki ograniczają się do nadzorowania pracy maszyn i z dnia na dzień stajemy się potencjalnymi ofiarami coraz poważniejszych zagrożeń.

Osoby, które jeszcze nie tak dawno pytały o najtańsze ubezpieczenie, myślały przede wszystkim o zabezpieczeniu się na wypadek pożaru lub uszkodzenia ciała w miejscu pracy. Niemal nikt nie zastanawiał się nad tym, czy warto ubezpieczyć dom na wypadek powodzi, samochód na wypadek uszkodzenia przez spadające drzewo, a siebie samego – na okoliczność nagłej utraty pracy. Nie żyło nam się najlepiej, mieliśmy jednak poczucie pewnej stabilności i nawet wykupione przez nas najtańsze ubezpieczenie na życie gwarantowało nam mało przychylne opinie wygłaszane przez znajomych na nasz temat.

Zdecydowana większość z nas nie wyrzekłaby się korzystnych zmian, jakie przyniósł nam postęp cywilizacyjny, trudno bowiem nie zgodzić się z tym, że nowe technologie ułatwiają nam życie, a rozwój przemysłu sprawia, że dostępne są dla nas rozwiązania, o których jeszcze nie tak dawno nie mogliśmy nawet marzyć. Nie można jednak nie zauważyć tego, że za postępem nie podąża wcale wzrost bezpieczeństwa, a nawiązanie kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym jest już nie wyrazem dobrej woli, ale obowiązkiem osoby odpowiedzialnej i troszczącej się nie tylko o siebie, ale i o swoich najbliższych.

W centrum naszego zainteresowania znajdują się zarówno ubezpieczenia gospodarcze dzielone na majątkowe (popularne ubezpieczenia budynków) i osobowe (ubezpieczenia na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków), jak i ubezpieczenia społeczne, które ustawodawca dzieli na obowiązkowe (ich brak skutkuje odpowiedzialnością przed organami wymiaru sprawiedliwości) i dobrowolne (które możemy wykupić wiedzieni troską o nasza przyszłość, nie mamy jednak takiego obowiązku). Niektóre przydadzą się z pewnością każdemu z nas (tu warto wskazać choćby na ubezpieczenie majątku od szkód spowodowanych przez żywioły) inne zaś są skierowane tylko do określonych grup naszych rodaków (ubezpieczenia komunikacyjne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *