Porównanie OFE

OFEPowstałe w 1997 roku Otwarte Fundusze Emerytalne mają zapewnić nam kapitał na nasze dodatkowe świadczenia emerytalne w przyszłości. Z uwagi na ich charakter, jak i charakter prowadzonych przez nich inwestycji możemy je porównywać w bardzo różnych płaszczyznach.

Zacznijmy może od tzw. stopy zwrotu, która jest jednym z czołowych wskaźników skuteczności OFE, bo oznacza w jakim stopniu dany Fundusz jest w stanie pomnożyć gromadzony w nim przez nas kapitał.

Raport KNF

Według raportu KNF najskuteczniejszy pod tym względem jest Nordea OFE z 23% stopą zwrotu za ostatni rok. Tuż za nią plasują się Allianz Polska OFE i ING OFE z 21% stopą zwrotu.
Jednak w perspektywie 10 lat jeśli chodzi o stopę zwrotu dużo lepiej radzi sobie Generali OFE i ponownie ING OFE z wynikami rzędu 119%. Nordea OFE i Allianz Polska OFE plasują się dopiero odpowiednio na miejscu 7 i 9.

Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne za okres ostatnich 2 lat to w czołówce znajdują się Allianz Polska OFE, Nordea OFE oraz ponownie ING OFE z wynikami ponad 9%, dla porównania najgorszy w rankingu
Pod tym względem okazał się Polsat OFE z wynikiem 6,62%.

Stabilne zyski

Pamiętajmy, że największe OFE, dysponujące największym kapitałem mogą nie osiągać krótkoterminowo spektakularnych zysków ze względu na niemożność szybkiej alokacji kapitału, ale w dłuższej perspektywie ze względu na możliwość dokonania większych inwestycji są w stanie zapewnić nam jako klientom stabilne, pewne zyski.

Większy fundusz to również mniejsze opłaty i prowizje, a także nie okłamujmy się, lepszy dostęp do narzędzi umożliwiających pozyskiwanie informacji i działania na rynkach finansowych. Stoją bowiem za nimi potężne grupy finansowe, które są poważnymi graczami na rynkach kapitałowych i doskonale wiedzą jak optymalizować potencjalne ryzyko.

W czasach kryzysu i przedłużającej się bessy na giełdzie jedyną, ale nie pozostającą bez znaczenia zaletą małych OFE jest natomiast większa niezależność i elastyczność inwestycyjna.

Tagged on: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *