knf

Porównanie OFE

Powstałe w 1997 roku Otwarte Fundusze Emerytalne mają zapewnić nam kapitał na nasze dodatkowe świadczenia emerytalne w przyszłości. Z uwagi na ich charakter, jak i charakter prowadzonych przez nich inwestycji możemy je porównywać w bardzo różnych płaszczyznach. Zacznijmy może od…